Erfolge Scheibenschützen 2023

Königsschießen am 7. Juli 2023
Königin Simone Johne
1. Dame Carmen Eitler
2. Ritter Stefan Esni

Schützenkönigin Simone Johne 2023

Gästekönigsschießen am 8. Juli 2023
Gästeschützenkönig Jörg Kreßner

Vereinsmeisterschaft KK am 25. Juni 2023
1. Platz Stefan Esni
2. Platz Samira Jakob
3. Platz Simone Johne

Frühjahrspokal KK am 26. März 2023
1. Platz Ines Esni
2. Platz Stefan Esni
3. Platz Christian Damm

Erfolge Scheibenschützen 2018

Schützenkönig 7. Juli 2018
1. Platz König Olaf Elias
2. Platz 1. Dame Simone Johne
3. Platz 2. Ritter Torsten Johne
Königsschießen 2018

Narrenschießen vom 18. November 2018
1. Platz Thomas Damm
2. Platz Stefan Marienberg
3. Platz Olaf Elias
Narren 2018

Hubertusschießen 14. Oktober 2018
1. Platz Thomas Mulde
2. Platz Stefan Marienberg
3. Platz Simone Johne
Hubertusschießen 2018

Erfolge Scheibenschützen 2019

Schützenkönig 6. Juli 2018
1. Platz König Max Elias
2. Platz 1.Ritter Thomas Damm
3. Platz 2.Ritter Stefan Esni

Erfolge Scheibenschützen 2017

Schützenkaiser: 2. Juli 2017 - Ines Esni
Schüzenkaiserin 2017

Schützenkönig 2. Juli 2017 - Günter Busch
Königsschießen 2017